سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
heart

پای دل گیر است...

عمر زیادی ندارم اما زندگی خوب به من فهماند، حتی کسی که ادعای دوست داشتنت را دارد هم اگر بداند پای دلت گیر باشد تو را بیشتر میچزاند و از نقطه ضعفت برای نابودیت، بخوبی سو استفاده میکند. اینگونه است که تو میمانی و یک دل صد تکه که هرروز زخمهایش بیشتر و بیشتر میشود و کهنه تر میشوند.هنوز نمیدانم بعد از چند سال دیگر چه اتفاقی برای دل افسرده و پر درد خواهد افتاد. سخت است درد را کشیدن و دم نزدن. انگار نه انگار زندگی را سپری کردن....  م. م هفت آسمان 


نویسنده : سحر / نظر شما برای سحر / نظر:() بازدید: