قرمز سبز آبي خاکستري
در آغاز سرما خود را از آن بپاييد و در پايانش بدان روى نماييد كه سرما با تن‏ها آن مى‏كند كه با درختان . آغازش مى‏سوزاند و پايانش برگ مى‏روياند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت