قرمز سبز آبي خاکستري
همانا خدا را بندگانى است كه آنان را به نعمتها مخصوص كند ، براى سودهاى بندگان . پس آن نعمتها را در دست آنان وا مى‏نهد چندانكه آن را ببخشند ، و چون از بخشش باز ايستند نعمتها را از ايشان بستاند و ديگران را بدان مخصوص گرداند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت