بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ واني سوز جزء جزء دارد آخر عبور از خط قرمز دارد آخر اگر چه مثل متني خوب وزيباست ولي گاهي پرانتز دارد آخر.ازشاعربزرگ امروزي حسين رضاييان ابرقويي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
جواني سوز جزء جزء دارد آخر
ساعت دماسنج