قرمز سبز آبي خاکستري
بنده گناه مي كند، پس دانشي را كه پيشترمي دانسته، از ياد مي برد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت