قرمز سبز آبي خاکستري
هيچ كس نزد خداوند ـ عزّوجلّ ـ، دشمن تر ازكسي نيست كه نسبت به عبادتش تكبّر مي ورزد و از درخواستآنچه نزد اوست، تن مي زند . [امام باقر عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت