بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ پس از تو خط قرمز ميگذارم پس از بي هر تو هرگز ميگذارم مبادا واژه ها دستت بگيرند تورا در يک پرانتز ميگدارم.ازشاعرمعاصرحسين رضاييان ابرقويي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال