بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ پس از تو خط قرمز ميگذارم پس از بي هر تو هرگز ميگذارم مبادا واژه ها دستت بگيرند تورا در يک پرانتز ميگدارم.ازشاعرمعاصرحسين رضاييان ابرقويي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
درب کنسرو بازکن برقی