بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ .صبحهاي صحنه چه زيبابود و خورشيد دستهاي طلاييش را بر موهاي صاف و مشکي عروسک ميکشيدوبه او نور اميد ميتاباند.گلها از بي نايي او بيخبرند او نميناليد و گلها همچنان بيخبرند.يکي يکي گلهارا آب ميداد و ميبوييد وباآنها صحبت ميکرد.گلها روز به روز زيباترو شادابتر ميشدند واين براي عروسک کافي بود تا براي فردايش باعشق برخيزد وبامهر بر ستمي که بر جان ميخريد صبورتر باشد.براي او طراوت گل کافيست تا تمام رنجهاومشقت
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ادامه مجموعه عروسک خيمه شببازي.....نوشته اين حقير....ادامه دارد ان شالله
http://haftasman.parsiblog.com/Feeds/9616332/لينک قسمت قبلي مجموعه
مرسي عزيز
mp3 player شوکر