قرمز سبز آبي خاکستري
حكمت را از هركس كه آن را برايت آورد بگير و به آنچه مي گويد بنگر و نه آنكه مي گويد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت