بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ به نام خدا.کفشهايش هميشه مشکي بودوپيراهنش زنانه بلندوساده و بي آلايش بودقلبي به سرخي خون بادقت به پيرهن سنجاق زده و دستش دسته اي از گلهاي زيباي بابونه .گردنبدي به گردن نميبست آغوشش پراز آرامش بود بروي لبهاي سردش لبخندي نقش بسته بودگونه هايش درياونگاهش ملايم و ساکت بودولي درون مردمکان چشمانش .دقيق که ميشدي درآن نهان تمام غصه هاي جهان نهفته بود.عروسک خيمه شببازي پلکهايش رابست و بازکرد...م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مجموعه عروسک خيمه شببازي.نوشته اين حقير.ادامه دارد ان شالله
سلام زنوبا ديرور مسجت دستم نرسيد بهت پيام دادم هم نميرفت.
2-عارف
زيبا بود
ممنونم اقا عارف لطف داريد
آفرين.. موفق باشين
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} ممنونم و سپاسها عزيز
ساعت دماسنج