قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] بنده را نسزد كه به دو خصلت اطمينان كند : تندرستى و توانگرى . چه آنگاه كه او را تندرست بينى ناگهان بيمار گردد و آنگاه كه توانگرش بينى ناگهان درويش شود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت