بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ گاهي آدم حس ميکنه ديگه زندگي براش متوقف شده...درست ازهمان موقه اي که عشق در رگهاي روزها و شبها ازحرکت واميسته و تبديل ميشه به مرداب.....گناه کيست.؟!!!! وچقدر بعضيها زود زندگيشان متوقف ميشود.....م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
https://telegram.me/basij_madreseye_eshgh
.:آيينه:.
گناه خودمونه.. چون در موقعيت مناسب گاهي رفتار مناسب نداريم گاهي.. عشق کمرنگ ميشه..
سلام ايينه جان بله ممکنه اين يک دليلش باشه مرسي گلم
.:آيينه:.
@};-
درب کنسرو بازکن برقی