بخش های مرتبط
پيام
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ ماآدما هميشه دنبال خوشبختي هستيم و از همان آغاز زندگي تاپايانش به دنبال خوشبختي ميگرديم و از بدبختي فرارميکنيم.غافل ازاينکه درقران چندين جاي آن آمده که سعادت و بدبختي درقلب شماست.هرکس مطيع امرخداباشدوقلبش از بديها سلامت باشداوخوشبخت است و بدبخت آنکه قلبش از خداتهي گشته....واقعا ما همين الان خوشبختيم يا ....؟؟؟؟.........م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
حداقل همين که سرمون به کار خودمونه و بدي خلق خدا رو نميخوايم و تا جايي که بشه کمکشون مي کنيم تا راهشونو درست انتخاب کنن ، فکر کنم خوشبختيم.
https://telegram.me/basij_madreseye_eshgh
بله همينطوره که شماميفرماييد اين جزءي از خوشبختيه
آموزش پیرایش مردانه اورجینال