بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ اللهي به تو سوگند که جز به يادت هيچ آرامه دلي نيست.به توپناه مي آورم که جزتو دادرسي نيست.خدايا مراببخش که باوجوده بودنت بازديده ي کورم تورانميبيند و دم از بي کسي ميزند.توتمام داشته هايم هستي بازهم پناهم باش.......م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر