قرمز سبز آبي خاکستري
مردم چيزى را نگفتند : خوش باد ، جز آنكه روزگار براى آن روز بدى را ذخيرت نهاد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت