قرمز سبز آبي خاکستري
برادران، در كنار ظرف هاي بزرگ [غذا]، چه بسيارند و به هنگام حوادث روزگار، چه كم! [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت