قرمز سبز آبي خاکستري
هر نو رسته اي كه در جستجوي دانش و عبادت رشد كند تا بزرگ شود، خداوند روز قيامت پاداش هفتاد و دو صديق را به او مي دهد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت