بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ آنها تن هاي نحيف و ناچيز و کريهي دارند اما درعوض صدايشان گوشخراش است.براي همين است که توهم برداشته اند که ميتوانند کاره اي باشند ولي نخيرنميتوانند.امممم آهان آنها نمک نشناس هم هستند چراکه شور و شيرين، ترو خشک را باهم ميجوندو نابود ميکنند حتي دستان نمکفروش محله ي پايين شهر را هم ميجوند حتي نان و نمکي که از تو ميخورند را هم ميجوند و نابود ميکنند ومن روزي تورا به ثبت جهاني ميرسانم اي جيرجيرکم!!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
بخشي از کتابم به نام جيرجيرک!...... شايديه روز بتونم چاپش کنم.! خداحافظ
ممنونم دوستان....
ساعت ویکتوریا