قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه كسي را ديديد كه به وي زهد در دنيا و كم گويي عطا شده، بدو نزديك شويد كه القاي حكمت مي كند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت