بخش های مرتبط
پيام
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ سهراب، چقدرخوشبين بودي که گفتي چشمها رابايد شست جور ديگر بايد ديد، بهتربودميگفتي چشمهارابايد بست تا بتوان راحتتر ميان اين جماعت زيست.ديگرنه باراني از لطف ميبارد که چتر را ببندم نه عشقي ناب نه ماه ي بامهتاب نه دوستي دوست که با زير باران قدم زد....سهراب خوب شد به زمانه ي ما نرسيدي وگرنه قايقت هم بجايي نميرسيد....البته اگه دزدا ندزدش!!!!!!!!........م.م ( متن اصلا سياسي نيست لطفا تفسير به راي نشود )
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
نه دوستي دوست که با او زير باران قدم زد!!!!!!
اينقدرم که نوشتيد اوضاع وخيم نيست.... هنوز هستن دوستاني که بشه زير باران مشکلات باهاشون قدم زد بايد درست انتخاب کرد@};-
اگر درد م يکي بودي چه بودي.!
قايق سهراب و دزديده شدنش حکايت غريبي ست...!چون سهراب دو سه مورد را ازش بگيري شعرهايش از محتوا خالي ميشود...يکي همين قايق است آن ديگري روستا و آن يکي جوي آب ...پس شعر سياسيت احتمالا...!:)
عرض کردم که برداشت سياسي نشه.! اگرچه هيچ چيزي امروزه بعيد نيست.! مخصوصا همين موارد....ولي بگذريم.
اون تيکه آخر مزاح بود...اصل همانست که عرض کردم ...برداشتم سياسي نبود.
خدا راشکر....
ولي بارون هستا:)
ولي نه از سر لطف.....آه و فغان که درد ما را تازه کردي .حرف امروزجان
دعا كنيم معنويت به جامعه مون برگرده... آه ببخشيد
ان شالله.....خواهش ميکنم دوست عزيزم
زيباست..
ممنونم .چشماتون زيبا ديد و خواند.
آموزش پیرایش مردانه اورجینال