بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ خداکه بخواد با آدما حرف بزنه مستقيم ميادبا دلشون صحبت ميکنه.هست گاهي وقتاميگيم فلان چيز يهو به دلم اومد.دقيقاهمون موقست که خدااونو بهت رسونده.گاهي سحرکه خواب و نيمه خواب بيدارميشي اصلاهوش و حواس نداري ولي يه موضوع خيلي مهم ميادبه دلت .همون موقست که خداي مهربون که بندشو خيلي دوست داره ودلش ميخواددستشو بگيره ، همون موقست که بي چون و چرا خواسته خداتو قبول کن و بهش فکرکن، اگه عمل به حرفي که زده سخته
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ازخودش کمک بخواه....خودش گفته که من رحمان و رحيمم.يعني بنده ي من تو هرجاکه باشي هرکاري کرده باشي فقط رو به من کني من پيشتم و پشت و پناهتم......اللهي پيشم باش.ممنونم............م.م
مادر هما
@};-
سلام مادرجان خوبين عزيز.؟ صبح عالي متعالي
مادر هما
سلام عزيز دلم .. صبح شما هم بخير مادر جون .. فدات گلم ..
ممنونم .زنده ياشيد مادرجان.
ساعت دماسنج