قرمز سبز آبي خاکستري
برتري دانشمند بر غير او، مانند برتري پيامبر بر امتش است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت