بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ ميدانم، نميداني .....که تمام کاءنات دست به دست هم دادند تا ميهن دلمان را کنند ويران.آنقدر ويران که جز جقد شوم جدايي در آنها ساکن نشد.......م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا