قرمز سبز آبي خاکستري
خوي ها، بخشش هاي خداوند ـ عزّوجلّ ـ است . لذا هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد، به او خويي خوش مي بخشد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت