بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ دلم خيلي وقته پذيرفته که ديگه نيستي.....شايدگفتنش ونوشتنش آسون باشه اما پذيرفتنش به اين آسونيا نبود....ديگه دلم دنبالت هم نيست ، هم خودتو راحت کردم هم خودمو.ولي گاهي ته قلبم فقط براي تو ميزنه، تو چطور؟.......م.م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
:'(
درب کنسرو بازکن برقی