قرمز سبز آبي خاکستري
علم باطن رازي از رازهاي خداي وحكمتي از حكمت هاي الهي است كه در دلهاي هر يك از اولياي خود كه بخواهد مي نهد [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت