بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ صداي شعله هاي آتش است که ميسوزاند تمام برگهاي دفترخاطرات شيرين را ، تمام رگهاي جوشان را، تمام هستها د دلخوشي ها را . تمام چشمهاي بسته به نيستي ها را وتمام تروخشک جانم را. . .صداي سکوت به تو
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
م م
تسبیح دیجیتال