بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ خيلي سخت و کشنده است بخاطر دوست داشتن سرزنش بشي.و سخت تر اينکه از اوني که دوسش داري اين سرزنش را بشنوي. م.م هفت آسمان (جمله ها دو پهلو است هر کدام را گرفتي ?درسته!)
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
شايد او هيچ وقت ندونه تو چي ميکشي پس حق نداره تو را و احساساتت را سرزنش کنه.!!!تو. هم خدايي داري!
مادر هما
:)
شايد چون نميدونه چي مي کشي سرزنشت مي کنه..در هر صورت هيچ حقي نداره:( !
مادر هما
{a h=khckdk}غزل صداقت{/a} @};-
ساعت ویکتوریا