بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ ايام مدارس همه جا منتظرن شب اخبار اعلام کنه فردا برف و بارونه و مدارس تعطيله.اون وخت ما خوزستانيا هرشب گوش به اخباريم که فردا را بخاطر غلظت گرد و خاک در هوا تعطيل کنند‌ يا نه!!!!:(
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
بسيار ناراحت کنندست
زلزله هم روش :-|
ساعت ویکتوریا