قرمز سبز آبي خاکستري
آنكه بداند و عمل كند و بياموزد، در ملكوت اعظم بس بزرگ به شمار آيد . [عيسي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت