قرمز سبز آبي خاکستري
مردي از قبيله خثعم نزد رسول خدا آمد و گفت : «منفورترين كار نزد خداوند چيست ؟».فرمود : «شرك ورزيدن به خداوند» .پرسيد : «پس از آن چيست ؟».فرمود : «بُريدن از خويشان» .پرسيد : «پس از آن چيست ؟».فرمود : «امر به منكر و نهي از معروف» . [.عبداللّه بن محمّد ـ به نقل از امام صادق عليه السلام ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت