قرمز سبز آبي خاکستري
برادرانِ راستين در ميان مردم، از ثروتي كه شخص از آن برخوردار شود و به ارث گذارد، بهترند . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت