بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ کلاس اول است، رسيده اند به حرف ( ه)، مشق مينويسد. مينويسد *سرمايه*، ميپرسم ميداني سرمايه يعني چي؟ ميگويد:اره ميدونم. يعني کسي که لاغر است و هميشه سردشه ميگن سرماييه :/ . من ديگه حرفي نداشتم. خب راست ميگه شايد ها!!!! از جهتي فکرشو ميکردم ماکه کلاس اول بوديم يه سال کامل تحصيلي فقط مينوشتيم بابا آب داد و 20 ميگرفتيم دلمون خوش بود. ولي مشقاي اوليا الان حتي منم از پسش بر نميام.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مادر هما
:)
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} :)
هوا سرمايه :)
{a h=yaali12}ياسيدالکريم{/a} :)
ساعت دماسنج