بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ خدايا کر و فر برخي را کم کن. *اينها نو کيسه *اند و حاله جماعت را به سوي ناخوشي دگرگون ميسازند. خدايا بهشان بگو. والله همه ملت فرهيخته، خيلي زيباتر زندگي ميکنند و همه چيز به اين دارم آن دارمهاي شما خلق نوکيسه خلاصه نميشود.و محترمانه بگو :نميبيني همه دور و برت را خالي کرده اند از بس اخلاقت بووق ست. همه ي مردم دارا هستند، دارا يعني نفس انسان بودن. خدايا بهش بگو وگرنه خودم بهش ميگما :)
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
{a h=eshghlogy}عشق لوژي{/a} سلام. اه جدي؟ اره ديدم هنگ کرد. ممنونم
ساعت دماسنج