قرمز سبز آبي خاکستري
سوگند به آنكه جانم در دست اوست، برتر از بردباري با دانش چيزي باچيز ديگر گرد نيامد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت