بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ مثله هميشه سکوت همه جاي پارسي را فرا گرفته. خب اميدوارم هميشه دلاتون شاد، جيباتون پره پول.... نه نه کارتاتون پره پول، تنتون سلامت. عزيزاتون خوب و خوش و سلامت وره دلتون باشن و دلتنگشون نباشيد. و بچه هاتون يا از شدت بازي و شيطنت يا از شدت درس و تحصيل و کارو تلاش، تو خونه هاي گرم دلاتون آرام خوابيده باشن. اللهي آمين. حالام برويد بخوابيد تا نماز صبحتون قضا نشه. شب همتون خوب و خوش و آرام. ياحق :)
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
امين@};- ن
درب کنسرو بازکن برقی