قرمز سبز آبي خاکستري
بهترينِ برادرانت، كسي است كه از اموال خود به تو ببخشد، و بهتر از او كسي است كه تو را بي نياز سازد و اگرخود به تو نيازمند گشت، تو را معاف دارد [و از تو چيزي نخواهد] . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت