قرمز سبز آبي خاکستري
اي عليّ! از ويژگيهاي مؤمن آن است كه حقيقت را از دشمنش مي پذيرد و فرا نمي گيرد جز براي آنكه بداند و نمي داند جز براي آنكه عمل كند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت