قرمز سبز آبي خاکستري
«و هر كه حكمت يابد، خيري فراوان يافته است» ـ مي فرمايد : مقصود فرمانبردارياز خدا و شناخت امام است . [امام صادق عليه السلام ـ درباره گفتار خداي]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت