بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ *نامه اي به شهيدمدافع حرم*. به نام خدا. سلام باباي شهيدم ميدانم که حتما خوبي و حال و هواي بهشت عاليست.خوش بحالت.اگر جوياي حال من و داداش محسن و مامان هستي.ماهم الحمدلله خوبيم. ولي دلمان خيلي برايت تنگ شده.باباي من، من و محسن هروقت کسي درميزند بدوبدو به طرف در ميدويم و فکرميکنيم تو هستي ولي يادمان مي آيد که تو ديگر به خانه برنميگردي.بابايي من هميشه براي نبودنت گريه
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ميکنم ومادرم بغض ميکند ولي خودش راکنترل ميکندتا جلو ماگريه نکندآخه او بايد مارا دلداري دهد. داداش محسن هم ميرود داخل اتاق و در را ميبندد آخه مادرم ميگويد تو مرد خانه هستي ومرد گريه نميکند.او ميگويدمانندشما که مدافع حضرت زينب ع شديد، اومدافع من و مامان است. ولي بابا من خودم ديدم که داداش محسن هم در بالکن گريه ميکند.اما من راحت گريه ميکنم چراکه نه مادرم و نه مردخانه. من دخترتوهستم دختري که دلم با
تم دختري که دلم با حرفهاي همکلاسيهايم شکسته. آنهاميگويند توکه خوشبحالت است فرداکه به دانشگاه بروي سهميه داري و...، بابا جانم آنهانميدانند که من چقدر از دوري تو ناراحتم و هميشه براي بغل کردنت و پارک بردنت و هديه خريدنت گريه ميکنم.باباي من زودتر با امام زمان ع بيا.اينجا حالمان بدون تو خوب نيست. باباجان من حجابم را خوب حفظ ميکنم تا خون تو و همرزمانت پايمال نشود.اخه مادرم
.اخه مادرم ميگويد مابايد باحجابمان مدافع حريم دين باشيم. بابايي دلم برايت خيلي خيلي تنگ است. دوستت دارم. لطفا باامام زمان ع صحبت کن تا زودتر ظهور کنند و تو هم با او بيايي.منتظرتان هستم. *دختر8ساله ات نازنين*
نوشته م. م هفت آسمان براي مسابقه مادرهما جان گل
احسنتم
786.سلام.من بايد برم.من بايد برم.نزارم يه حرومي طرف حرم بره.....583
{a h=yaali12}ياسيدالکريم{/a} زنده باشيد بزرگوار
{a h=puke}يک فنجان آرامش{/a} عليکم السلام،...
mp3 player شوکر