قرمز سبز آبي خاکستري
هرگاه بنده اي از امّت من برادرش را در راه خدابه لطفي بنوازد، خداوند، خدمتگزاران بهشت را به خدمتش در خواهد آورد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت