قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند ـ تبارك و تعالي ـ با غيرت است و هر باغيرتي را دوست دارد و به سبب غيرتش بود كه همه كارهاي زشت را، چه نهان و چه آشكار، حرام كرده است. [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت