بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ نيازي به باران نيست، هواي پاييز ذاتا غمناک است، همينکه نفس ميکشمش جاري ميشود درون رگهايم... ،حال من اين روزها دلسوز است، دستهاي يخ زده ام را با شعله هاي قلبم گرم ميکنم. و نقش اشکهايم را براي تو طرح ميزنم. م. م هفت آسمان
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
قلمدون
نقش اشکهايم را براي تو طرح ميزنم
{a h=mahjora50}بوستان و گلستان{/a} خواهش ميکنم بزرگوار لطف داريد
ساعت ویکتوریا