قرمز سبز آبي خاکستري
اي ابن مسعود! هركس دانش آموزد و بدان عمل نكند، خداوند روز قيامت او را كور محشور مي گرداند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت