بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ اينکه هستي و تورا چون نفس احساس ميکنم و خودم را ميزنم به نديدنت. * يعني مثلا الکي نميبينمت* اين است حال و روز من و ياد تو. م.م هفت آسمان
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو