بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ مشاجره ها و نزاع ها، نور باطن را خاموش ميکندکم منزلي داريم که درآن پرخاش و تندي نباشد!روزي چندتا پرخاش باشد، برکات را از منزل ميبردحتي اگر حق هم با تو بود ، در امور جزيي وشخصي مشاجره نکن ، چون کدورت مي آورد.مرحوم علامه جعفري از صاحب دلي نقل کرد:در موضوعي که گمان ميکردم حق با من است ،داشتم با همسرم مشاجره ميکردم؛
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
در موضوعي که گمان ميکردم حق با من است ،داشتم با همسرم مشاجره ميکردم؛ ناگهان صورت باطني غضبم را نشانم دادند ! بسيار کريه وزشت بود! آن صورت نزديکم آمد و گفت : کثيف! ساکت شو!همين که متنبه شدم فورا "دست همسرم را بوسيدم و عذرخواهي" کردم.#مباهله_قرن_21 https://telegram.me/joinchat/AgsuhzvV7pata37LdQlnTA
تسبیح دیجیتال