قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، دنيا را به كسي كه دوست داردو كسي كه دوست ندارد، مي دهد؛ امّا دين را جز به كسي كه دوست دارد، نمي دهد . پس خداوند به هركه دين داده، دوستش داشته است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت