قرمز سبز آبي خاکستري
بسا دانشمند كه نادانى وى او را از پاى در آورد و دانش او با او بود او را سودى نكرد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت