قرمز سبز آبي خاکستري
بخشنده باش نه با تبذير و اندازه نگهدار و بر خود سخت مگير . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت