بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ بوي قورمه سبزي که پخته ام فضاي خانه را پر کرده است، همه خوششان آمده ولي من اصلا دوست ندارمش، مثل طعم خوش زندگي است که ساخته ام ولي خودم اصلا ازش خوشم نمياد، بازهم تو را شکر خداي مهربان..... م. م هفت آسمان در مطبخ زندگي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
در هر حال شکر
mp3 player شوکر