قرمز سبز آبي خاکستري
پرخوري مايه دوري از خداوند است كه به سرپيچي كردنها نيرو مي بخشد؛ پس شكمهايتان را پر نكنيد كه نورحكمت در سينه هايتان خاموش مي شود [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت