قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند جوياي دانش را دوست مي دارد ونيز فرشتگان و پيامبران او. [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت