قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، هرگاه بنده اي را دوست بدارد، او را از گناهانْ حفظ مي كند و پاداشش را برابر چشمانش مي نهد . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت