قرمز سبز آبي خاکستري
بهترينِ برادرانت، كسي است كه تو را در پيروي از خدا ياري كند، از نافرماني او بازدارد و به خشنود ساختن او فرمانت دهد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت