قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه نخست دست به ستم گشايد فردا پشت دست خايد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت