بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ اي بابا.... دلم گرفته بود اومدم دلم وا شه بيشتر دلتنگ و ناراهن شدم.... اهوم.... خب برويد بياراميد تا نماز صبحتون قضا نشه. قضا شد فردا روزقيامت نياي در بهشت بگي هفت آسمان بيا شفاعتم کنا!!!!! اون موقه خودم صدتا کار دارم. خب نماز صبح دعا يادتون نره. التماس دعا. شب خوش ياحق
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
اي بابا ..چرا ...محتاج دعاييم...خيالت راحت نميام بگم:)
{a h=shamsozalamwebtools}شمس الظلام{/a} به هرحال ازما گفتن بود. الانم باز بگم که برويد بخسبيد تا نماز صبحتان قضا نشود اي ملت بيدار....
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} چشممممممممم
{a h=shamsozalamwebtools}شمس الظلام{/a} چششششششمت بي بلا عسيسم.
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} عسيس همون :-| ؟؟؟عزيز
{a h=rezasafar}رضا صفري{/a} بلي
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} پارسي رو پاس بدار نه زا پاس
{a h=rezasafar}رضا صفري{/a} اوکي، نعم
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} يس ايت ايز
باز نگم هااااا... زود بخوابيد نماز صبحتون قضا نشه.... شب خوش ياحق
آهاي ملت برويد بخسبيد نماز صبحتون قضا نشه واااااااا، از من گفتن بود. شب خوش ياحق
ساعت ویکتوریا