قرمز سبز آبي خاکستري
خلق را با قدرت خود، بي هيچ سابقه اي بيافريد و آنان را مطابق خواست خود ايجاد نمود . سپس آنان را در راه اراده اش پيشبرد و در راه دوستي اش برانگيخت . [امام سجّاد عليه السلام ـ در دعايش در ستايش خداوند، عزّوجلّ ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت