قرمز سبز آبي خاکستري
بزودي فتنه هايي مي آيد كه انسان، صبح با ايمان برمي خيزد و شب بي ايمان مي گردد؛ جز آنكه خداوند او را با دانش زنده كرده است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت