قرمز سبز آبي خاکستري
آدمى با دمى كه برآرد گامى به سوى مرگ بردارد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت