قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، دوست دارد كه بنده اش درباره گناه بزرگ از او [بخشش] بخواهد، و بنده اي را كه گناه كوچك راسبُك شمارد، دشمن مي دارد . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت