قرمز سبز آبي خاکستري
انسان، به دين دوستش است . پس هريك از شمابنگرد كه با چه كسي دوستي مي كند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت