قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، كسي را كه به خانه اش يورش بَرَندو او [در دفاع از خانواده اش [نجنگد، دشمن مي دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت