بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ با گذشت سالها هنوز دلتنگم براي بودنت براي صدايت... اينها تنها يادبودهاي تو در قلب منند تو بيرحم شدي که گمان کردي دوري فراموشي مي آورد ولي من شکستم اين قاعده را... با اينهمه سالها دوري، هنوز بيشتر و بيشتر دلتنگم... تو ديگر برايم تو نيستي تو شدي روح گمگشته ي من، که هربار بدنبال آرامش به دنبال خودم ميگردم... در آن لحظه که از طوفان حوادث روزگار نفس نفسزنان خسته ميشوم ياد تو بي بهانه به درب کلبه ي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
.در آن لحظه که از طوفان حوادث روزگار نفس نفسزنان خسته ميشوم ياد تو بي بهانه به درب کلبه ي تنهاي ذهنم در ميزند و با قلبي شکسته و دلگير با يک دنيا گله، در را بروي يادت باز ميکنم و تنها به نگاه يادت خيره ميشوم و بي دريغ اشک ميريزم... تو چه ميداني چه برمن ميگذرد؟! م. م هفت آسمان
بيداد نوشت!!!
ممنونم دوستان
mp3 player شوکر