قرمز سبز آبي خاکستري
مردن و خوارى نبردن ، و به اندك ساختن و به اين و آن نپرداختن ، و آن را كه نصيب به آسانى به دست نيايد با كوشش با آن برنيايد و روزگار دو روز است روزى از تو و روزى به زيان تو ، در روزى كه از توست سركشى بنه و در روزى كه به زيان توست تن به شكيبايى ده . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت