بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ از اينکه محبتت در قلبم باشد ولي هي منکرش ميشوم، حس اندوهگيني دارم.... همچون کسي که نور روز را ميبيند و ميگويد شب است شب است، چيزي جز سياهي روزگار بر خود عايدش نميشود. م. هفت آسمان
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا