قرمز سبز آبي خاکستري
پندها چه بسيار است و پند گرفتن چه اندك به شمار . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت