بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ هرجا بروي آسمان يک رنگ است،گرفته ي گرفته!!!!!! م. م
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراااا؟
دل، خوش كه نباشد هرجا بروي آسمان گرفته است
تسبیح دیجیتال